GBP 0,5 - парни котли ниско налягане

Пламъчнотръният парен котел ниско налягане GBP има голяма реверсивна пламъчна пещ. 
Изгорелите газове се връщат в предната част на пламъчната тръба откъдето навлизат в димогарните тръби, които преминават през водния обем на котела, след което газовете постъпват в задната димна камера и се отвеждат в комина.
Котлите работят с течно и газово гориво.
Предната врата е напълно отваряема, което позволява бързо почистване и инспекция.Парните котли ниско налягане GBP се произвеждат в гама с паропроизводство от 150 до 3000 kg/h. Има възможност котлите да бъдат пригодени да произвеждат пара и прегрята вода. Работно налягане 0,5 bar. Доставят се комплектовани, готови за експлоатация с пълна окомплектовка на регулираща и предпазна арматура.
Имат висок КПД до 90%.
Още в категорията: « Vitodens 222-F NA R Series »


"Топлогаз инженеринг" ЕООД

ул. "Сан Стефано" № 5

ет. 1, вх. Б, ап.2

5800 Плевен


Тел:
064/804-667

Факс: 064/804-667

office@toplogas.com

Web: www.toplogas.com

brunata
giacomini elster
oertli wilo

 

Лични данни