Газови керамични инфрачервени нагреватели

серия GPH

GPH Серията "Патио"нагреватели предоставя предимствата на инфрачервеното отопление за битови и обществени приложения.Този прижлекателен нагревател лесно се монтира,без неудобството от презареждане на бутилки с пропан.
GPH серията е идеална за различни вътрешни и външни прилоьения като ресторантски тераси,входове,"патио" дворове,атриуми и др.
Специално проектиран за комфорт,надежност и лесен монтаж,GPH Ви дава перфектното количество топлина.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

  • СЕ Сертификат за употреба на открито и закрито.
  • Декоративна алуминиева решетка с неръждаема рамка.
  • Устойчиви на вятър и дъжд.
  • Мощност 9 10 kW.Работят с всички видове газ.
  • Допълнителен конвекторен вентилатор.
  • Зaпалване с искра.


"Топлогаз инженеринг" ЕООД

ул. "Сан Стефано" № 5

ет. 1, вх. Б, ап.2

5800 Плевен


Тел:
064/804-667

Факс: 064/804-667

office@toplogas.com

Web: www.toplogas.com

brunata
giacomini elster
oertli wilo

 

Лични данни