Услуги
1

1.     Проектиране

2.     Доставка на оборудване

3.     Изграждане на

  • инсталации за природен газ и газ пропан-бутан
  • котелни
  • абонатни станции за пара високо налягане
  • топлопроводи
  • промишлени тръбопроводи
  • нафтови стопанства
  • вътрешни отоплителни , водопроводни и канализационни инсталации
  • пожарогасителни инсталации

4.     Преустройство и реконструкция на съществуващи мощности

5.     Пуск и наладка на горивни уредби

6.     Гаранционно и следгаранционно обслужване

 


"Топлогаз инженеринг" ЕООД

ул. "Сан Стефано" № 5

ет. 1, вх. Б, ап.2

5800 Плевен


Тел:
064/804-667

Факс: 064/804-667

office@toplogas.com

Web: www.toplogas.com

brunata
giacomini elster
oertli wilo

 

Лични данни