Pumps (3)

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване.
Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово или фланцово присъединяване.
Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване.


"Toplogaz Engineering"

San Stefano str

fl. 1, ent. B, app.2

5800 Pleven


Phone:
064/804-667

Fax: 064/804-667

office@toplogas.com

Web: www.toplogas.com

brunata
giacomini elster
oertli wilo

 

Лични данни