Двустепенни нафтови горелки - серия Gulliver RG D

Четири структурни модела нафтови горелки, конструрани спооред EN 267
, за термичен диапазон 42 - 296 kVV, за сигурна и безопасна работа, приложими към различни типове котли и горивни камери.
Серия RIELLO Gulliver е създадена на основата на съвременна технология, за оптимизиране горивния процес в стартовия и крайния цикъл с двустепенен режим на работа и пълно изгаряне на горивото. Плавно и икономично действие на ниска мощност и последователно намаляване на циклите на запалване и гасене, вследствие работа с две дюзи (RG 5D) или при различно налягане на горивото в двете степени (RG 2-3-4 D). В положение stand-by, въздушната клапа е напълно затворена. Така се постига икономия на енергия, като се избягва охлаждането на горивната камера и преразхода на гориво при следващо включване на горелката. Капакът на горелката е звукоизолиран.
Компактни размери и по-добро охлаждане на електродвигателя, с 30% снижение на габаритните размери, вследствие позиционирането на ел. двигателя във вътрешността на вентилатора и разположението им на една ос. Конусът на горивната глава е от неръждаема стомана и устойчив на високи температури. Всяка част на горелки Gulliver RG D е собствено и гарантирано, оригинално производство на RIELLO.
Всяка горелка е тествана от завода - производител. Инсталиране, настройване и пуск на горелката винаги се извършва от специалист.


"Toplogaz Engineering"

San Stefano str

fl. 1, ent. B, app.2

5800 Pleven


Phone:
064/804-667

Fax: 064/804-667

office@toplogas.com

Web: www.toplogas.com

brunata
giacomini elster
oertli wilo

 

Лични данни